slovensky
english


Prednáška a diskusia na Transsibírskej magistrále

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu odbor geografia a učitelia geografie a vzťahuje sa k predmetu Čaj po šiestej.

Katedra regionálnej geografie a Expedičná sekcia Slovenskej geografickej spoločnosti vás srdečne pozýva na prednášku a čaj po šiestej 23.10. 2018 v B1-305 o 18.18 (pozvánka v súbore)

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
09.10.2018
#2074

Prílohy k oznamu

Transsibirska.jpg [.jpg] 6.1 MB 
© 2011 - 2015