slovensky
english


Študijné materiály

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2uGe a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta.

V prílohe nájdete študijné materiály.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
19.02.2019
#2092

Prílohy k oznamu

tudijné materiály.rar [.rar] 748.19 kB 
© 2011 - 2015