slovensky
english


Etnické a náboženské konflikty v Európe - podmienky, prednášky (Gurňák)

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu ZRR.

V priloženom súbore sú podmienky absolvovania predmetu. V ďalšom súbore je aktuálny zoznam vybraných zadaní (11.3.2019). Zverejnené sú všetky prezentácie z prednášok doc. Gurňáka, v ktorých sú začlenené aj práce študentov k daným témam. Zadania zadané Dr. Blažíkom sú zverejnené v samostatnom súbore. Priložené sú aj sylaby k záverečnému testu a hodnotenia zadaní.
Riadny termín záverečného testu je 7. 5. 2019 o 13:10 (v čase a mieste výučby).


Konzultačné hodiny
(zápis známok, nahliadnutie do testov a pod.)
počas letného skúškového obdobia 2018-2019
doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

23. 5. 2019 (štvrtok) 13:00-15:00
10. 6. 2019 (pondelok) 13:00-15:00
18. 6. 2019 (utorok) 13:00-15:00
24. 6. 2019 (pondelok) 13:00-15:00
27. 6. 2019 (štvrtok) 13:00-14:00

Žiadame dodržiavať konzultačné hodiny!!!

Termíny skúšok: všetky termíny skúšok sú v systéme AIS2, žiadne ďalšie termíny nebudú!

Upozornenie:
Informácie k testom, bodovaniu a hodnoteniu budú poskytované výlučne počas konzultačných hodín osobne. Na e-mailové žiadosti o informácie tohto druhu nebudem študentom interného štúdia odpovedať!

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
22.05.2019
#2093

Prílohy k oznamu

Juhovýchodná Európa I [.pdf] 12.02 MB 
Hodnotenie zadaní [.pdf] 92.61 kB 
Sylaby k záverečnému testu [.pdf] 105.07 kB 
Zadania u Dr. Blažíka - študentské prezentácie [.pdf] 8.16 MB 
Juhovýchodná Európa II [.pdf] 17.63 MB 
Východná Európa II (európske Rusko) [.pdf] 15.38 MB 
Východná Európa I (Pobaltie, Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko) [.pdf] 16.63 MB 
Stredná Európa 2 (Poľsko, náboženské zloženie Str. Eur.) [.pdf] 9.86 MB 
Stredná Európa I (Maďarsko, Česko) [.pdf] 10.31 MB 
Referáty (stav 11.3.) [.pdf] 89.33 kB 
Etnik 2019 01 Uvod, podmienky, referaty.pdf [.pdf] 850.72 kB 
© 2011 - 2015