slovensky
english


UPGaRG Podmienky absolvovania, cvičenia a zadania (Gurňák)

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Úvod do politickej a regionálnej geografie.

V uvedenom súbore sú podmienky absolvovania predmetu, aj informácie pre opakujúcich študentov. Zverejnené sú všetky prezentácie k cvičeniam.
Zadané boli všetky zadania. V príslušnom súbore je uvedené celkové hodnotenie za cvičenia k predmetu. Na skúšky sa študenti zapisujú cez AIS. V príslušnom súbore sú uvedení študenti, ktorí majú nárok na mimoriadne opravné zadanie, ak si chcú zlepšiť hodnotenie cvičení (podmienky boli vysvetlené na cvičeniach).

Konzultačné hodiny
(zápis známok, nahliadnutie do testov a pod.)
počas letného skúškového obdobia 2018-2019
doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

23. 5. 2019 (štvrtok) 13:00-15:00
10. 6. 2019 (pondelok) 13:00-15:00
18. 6. 2019 (utorok) 13:00-15:00
24. 6. 2019 (pondelok) 13:00-15:00
27. 6. 2019 (štvrtok) 13:00-14:00

Žiadame dodržiavať konzultačné hodiny!!!

Termíny skúšok: všetky termíny skúšok sú v systéme AIS2, žiadne ďalšie termíny nebudú!

Upozornenie:
Informácie k testom, bodovaniu a hodnoteniu budú poskytované výlučne počas konzultačných hodín osobne. Na e-mailové žiadosti o informácie tohto druhu nebudem študentom interného štúdia odpovedať!

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
22.05.2019
#2094

Prílohy k oznamu

Celkové hodnotenie cvičení (7.5.2019) [.pdf] 100.25 kB 
Doplňujúce opravné zadanie pre študentov, ktorí splnili stanovené podmienky [.pdf] 121.99 kB 
Cvicenie 2019 08 Vyvoj politickej mapy sveta 02.pdf [.pdf] 16.67 MB 
Cvicenie 2019 08 Vyvoj politickej mapy sveta 01.pdf [.pdf] 15.23 MB 
Cvicenie 2019 07 Slovensko vyvoj uzemia.pdf [.pdf] 15.44 MB 
Cvicenie 2019 06 Vyvoj polit mapy Europy.pdf [.pdf] 14.55 MB 
Zadanie 5. (Kolónie - svet) podkladová mapa [.pdf] 478.18 kB 
Zadanie 5. (Kolónie - svet) do 30. 4. resp. (uGE) do 2. 5. [.pdf] 157.34 kB 
Cvicenie 2019 05 Historicke regiony Europy.pdf [.pdf] 9.1 MB 
Podkladová mapa k zadaniu 4 Rakúsko-Uhorsko [.pdf] 2.23 MB 
Zadanie 4. Rakúsko-Uhorsko [.pdf] 76.77 kB 
Podkladová mapa k zadaniu 3 Európa [.pdf] 2.67 MB 
Zadanie 3 Európa [.pdf] 151.27 kB 
UPG Zadanie2int2019.pdf [.pdf] 420.37 kB 
Cvicenie 2019 04 2 Historicke regiony SR.pdf [.pdf] 9.14 MB 
Cvicenie 2019 04 1 Volebna geografia.pdf [.pdf] 1.66 MB 
Cvicenie 2019 03 Hranice.pdf [.pdf] 11.11 MB 
Cvicenie 2019 02 Stat forma obyvatelstvo statu.pdf [.pdf] 6.97 MB 
Zadanie 1. (Hranice a územie štátu) do 19. 3. resp. (uGE) do 21. 3. [.pdf] 552.45 kB 
Cvicenie 2019 01 Stat uzemie statu.pdf [.pdf] 3.2 MB 
Cvicenie 2019 01 hodnotenie podmienky.pdf [.pdf] 1.16 MB 
© 2011 - 2015