slovensky
english


Podmienky pre absolvovanie predmetu RGS 1

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2uGe a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 1.

V prílohe nájdete podmienkty pre absolvovanie predmetu RGS 1

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
22.02.2019
#2099

© 2011 - 2015