slovensky
english


Prihlasovanie na témy bakalárskych prác vedené na KRG na akademický rok 2019/20

Ako každoročne, aj teraz spúšťa katedra prihlasovanie sa na témy bakalárskych práce vedených na Katedre regionálnej geografie. Oznam je prioritne určený študentom ZRR 2. ročník, ale aj študentom bakalárskeho stupňa učiteľstva geografie 2. ročník. Viac v priloženom ozname. Termín podania prihlášok je do 25. 4. 2019. Prihlášky sú k dispozícii pri sekretariáte katedry (v obálke na vitríne naproti dverám) a do príslušnej obálky ich aj treba vyplnené odovzdať.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
08.04.2019
#2109

Prílohy k oznamu

Prihláška k externému vedúcemu bc. práce [.pdf] 71.24 kB 
Ponúkané témy bc. prác a prihláška na tému u vedúceho na KRG [.pdf] 96.36 kB 
© 2011 - 2015