slovensky
english


Prihlasovanie na témy bakalárskych prác vedené na KRG na akademický rok 2019/20

Ako každoročne, aj teraz spúšťa katedra prihlasovanie sa na témy bakalárskych práce vedených na Katedre regionálnej geografie. Oznam je prioritne určený študentom ZRR 2. ročník, ale aj študentom bakalárskeho stupňa učiteľstva geografie 2. ročník. Viac v priloženom ozname. Termín podania prihlášok je do 25. 4. 2019. Prihlášky sú k dispozícii pri sekretariáte katedry (v obálke na vitríne naproti dverám) a do príslušnej obálky ich aj treba vyplnené odovzdať.
V príslušnom súbore sú uvedené výsledky prihlasovania na témy bc. prác v 1. kole. Každý uchádzač dostal maximálne jednu akceptáciu. Uchádzači, ktorí nedostali akceptáciu alebo sa včas neprihlásili, sa môžu opätovne prihlásiť k školiteľom s uvedenou voľnou kapacitou najneskôr do 30. 5. 2019, pred podaním 1 prihlášky však musia svoj záujem konzultovať s vybraným školiteľom a prihlášku podať iba s jeho súhlasom.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
02.05.2019
#2109

Prílohy k oznamu

Akceptovane prihlasky na temy bakalarskych prac KRG 2019 01.pdf [.pdf] 157.2 kB 
Prihláška k externému vedúcemu bc. práce [.pdf] 71.24 kB 
Ponúkané témy bc. prác a prihláška na tému u vedúceho na KRG [.pdf] 96.36 kB 
© 2011 - 2015