slovensky
english


Ukáž sa! - vernisáž posterov na KRG 11. 4. 2019

11. 4. 2019 o 16:00 sa koná avizovaná vernisáž študentských posterov na KRG. Všetci študenti a priaznivci regionálnej geografie sú vítaní! Základné pokyny pre prezentujúcich:
- postery prineste na KRG (najlepšie Dr. Švedovi na B1-541) do 15:30
- vernisáž posterov sa začína o 16:00, je žiadúce, aby autori posterov boli prítomní a prezentovali svoj poster, prípadne diskutovali s členmi hodnotiacej komisie (zloženej z členov katedry), prípadne s ostatnými študentami a záujemcami
- ako tradične aj študenti budú môcť ovplyvniť hlasovaním hodnotenie prezentovaných posterov.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
10.04.2019
#2111

© 2011 - 2015