slovensky
english


Opravné (augustové) termíny obhajob a štátnych skúšok na KRG - inštrukcie k finalizácii prác

Katedra stanovila termín opravných obhajob bakalárskych a diplomových prác a štátnych magisterských skúšok na 20. 8. 2019. V priloženom súbore nájdete pokyny k finalizácii a termínom podania záverečných prác k augustovým obhajobám. Upozorňujeme, že podľa informácií študijného odd. je termín na podanie prác do AIS do 30. 7. 2019 (overte si túto informáciu na štud. odd.). Ostatné informácie nájdete v priloženom ozname.
Upozorňujeme kandidátov na obhajoby záverečných prác a štátne skúšky, že na tieto obhajoby sa musia prihlásiť nielen osobne na študijnom odd., ale aj cez systém AIS!!!
Ďalej uchádzačov upozorňujeme, že vlastná obhajoba pozostáva z prezentácie práce v trvaní max. 10 min., nasleduje čítanie posudkov, reakcia uchádzača na pripomienky v posudkoch a napokon diskusia. Uchádzač je povinný si priniesť na obhajobu výtlačky posudkov, aby mohol kompetentne reagovať na vznesené pripomienky.

Konkrétny harmonogram obhajob bude zverejnený až po odovzdaní prác a podaní prihlášok v 1. polovici augusta.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
26.06.2019
#2123

Prílohy k oznamu

OZNAM o statniciach a odovzdavani zaverecnych prac 2019 august+.pdf [.pdf] 102.43 kB 
© 2011 - 2015