slovensky
english


Tematická kartografia - podmienky na absolvovanie predmetu a prednášky, výsledky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu ZRR1 a vzťahuje sa k predmetu Tematická kartografia.

V priloženom súbore sú zverejnené podmienky na absolvovanie predmetu (teoretická časť). Zverejnené sú i prezentácie k prednáškam.
V poslednom súbore sú výsledky riadneho termínu testu vrátane výsledkov cvičení.
Na opravné termíny testu sa treba prihlásiť cez AIS.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
17.12.2019
#2132

Prílohy k oznamu

Konzultačné hodiny v zimnom skúškovom období [.pdf] 51.25 kB 
Výsledky riadneho termínu + cvičení [.pdf] 143.25 kB 
Prednáška 4 (5.11.) [.pdf] 6.44 MB 
Prednáška 3 (22.10.) [.pdf] 3.36 MB 
Prednáška 2 (8.10.) [.pdf] 4.06 MB 
Prednáška 1 (24.9.) [.pdf] 8.44 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 2.73 MB 
© 2011 - 2015