slovensky
english


Tematická kartografia - podmienky na absolvovanie predmetu a prednášky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu ZRR1 a vzťahuje sa k predmetu Tematická kartografia.

V priloženom súbore sú zverejnené podmienky na absolvovanie predmetu (teoretická časť). Zverejnené sú i prezentácie k prednáškam. Vo zvyšnej časti semestra už budú len cvičenia. Upozorňujeme, že v zmysle zverejnených podmienok absolvovania predmetu sa v čase výučby bude konať dňa 26. 11. 2019 o 11:30 riadny termín záverečného písomného testu z prednášok!

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
05.11.2019
#2132

Prílohy k oznamu

Prednáška 4 (5.11.) [.pdf] 6.44 MB 
Prednáška 3 (22.10.) [.pdf] 3.36 MB 
Prednáška 2 (8.10.) [.pdf] 4.06 MB 
Prednáška 1 (24.9.) [.pdf] 8.44 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 2.73 MB 
© 2011 - 2015