slovensky
english


Exkurzia ČESKO 2020 - prihlasovanie

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Zahraničná exkurzia.

V priloženom súbore nájdete základné informácie k ponúkanej exkurzii Česko 2020 (jún) slúžiace aj ako podklad k rozhodovaniu pri zapisovaní si povinne voliteľných predmetov. Viac informácií v priloženom súbore. Termín prihlasovania je do 24. 10. 2019.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
25.09.2019
#2133

Prílohy k oznamu

Cesko 2020 01.pdf [.pdf] 517.58 kB 
© 2011 - 2015