slovensky
english


Historická geografia - podmienky absolvovania a prednášky

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Historická geografia (1ZRR,2ZD,ZS).

V priloženom súbore sú uvedené základné podmienky absolvovania predmetu historická geografia. V ďalších súboroch budú postupne zverejňované prezentácie k prednáškam. V priebehu semestra bude priložený aj súbor s textami k prezentáciám.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
10.10.2019
#2134

Prílohy k oznamu

Grécko-rímska civilizácia (2., 9.10.19) [.pdf] 12.56 MB 
Orientálne despocie (2.10.19) [.pdf] 4.83 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 1.26 MB 
Pravek (25. 9. 19) [.pdf] 7.65 MB 
© 2011 - 2015