slovensky
english


Historická geografia - podmienky absolvovania a prednášky, výsledky malého testu

V priloženom súbore sú uvedené základné podmienky absolvovania predmetu historická geografia. V ďalších súboroch budú postupne zverejňované prezentácie k prednáškam. Priložený bol aj súbor s textami k prezentáciám z prvej časti semestra (druhý bude priložený na záver semestra).
Výsledky malého (cvičného) testu sú uvedené v príslušnom súbore. Testy je možné prísť si prekonzultovať individuálne počas konzultačných hodín do konca semestra (s výnimkou 26. 11.).

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
20.12.2019
#2134

Prílohy k oznamu

Konzultačné hodiny v zimnom skúškovom období [.pdf] 51.25 kB 
Texty k prednáškam z hist. g. (celé) [.pdf] 7.89 MB 
Slovensko od 19. stor, do pol. 20. stor. (18.12.) [.pdf] 19.84 MB 
Európa a svet od konca 19. stor. do pol. 20. stor. (11.12.,18.12.) [.pdf] 18.32 MB 
Historicko-geografický výskum (4.12.19) [.pdf] 12.59 MB 
Európa v 19. storočí (22. 11.) [.pdf] 11.76 MB 
Prednáška Svet a Európa v ranom novoveku [.pdf] 11.74 MB 
Prednáška Slovensko v ranom novoveku [.pdf] 9.68 MB 
Výsledky cvičného testu [.pdf] 795.65 kB 
Slovensko v stredoveku (6.11.19) [.pdf] 10.32 MB 
Európa v stredoveku (23.10. - 6.11.19) [.pdf] 12.8 MB 
Svet islamu v stredoveku (23.10.19) [.pdf] 5.62 MB 
Byzantská ríša (16., 25.10.19) [.pdf] 6.58 MB 
Grécko-rímska civilizácia (2., 9.10.19) [.pdf] 12.56 MB 
Orientálne despocie (2.10.19) [.pdf] 4.83 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 1.26 MB 
Pravek (25. 9. 19) [.pdf] 7.65 MB 
© 2011 - 2015