slovensky
english


RG Strednej Európy 1 (Česko, Poľsko) - podmienky absolvovania a prednášky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu mZ-RG 2.

V priloženom súbore sú uvedené podmienky absolvovania predmetu. Postupne budú pridávané prezentácie z prednášok. Prednášky Česko boli ukončené.
Dňa 14. 11. 2019 je v čase výučby riadny termín testu Geografia Česka. Doplnkovým zdrojom informácií je pridaná publikácia Portréty krajov ČR.
V ďalšej časti semestra pokračujú prednášky geografie Poľska.
Dňa 19. 12. 2019 je v čase výučby riadny termín testu Geografia Poľska.

V záverečnom súbore sú výsledky riadnych termínov oboch testov.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
20.12.2019
#2137

Prílohy k oznamu

Konzultačné hodiny v zimnom skúškovom období [.pdf] 51.25 kB 
Výsledky riadnych termínov testov Česko, Poľsko [.pdf] 698.03 kB 
Poľsko - regióny [.pdf] 27.4 MB 
Poľsko HG charakteristika [.pdf] 12.8 MB 
Poľsko - historicko-geografický vývoj [.pdf] 24.28 MB 
Poľsko FG charakteristika [.pdf] 14.02 MB 
Publikacia portrety krajov CR - texty ku skúške [.pdf] 2.96 MB 
Česko Regióny ČR III (7.11.19) [.pdf] 17.62 MB 
Česko Regióny ČR II (7.11.19) [.pdf] 18.15 MB 
Česko CR, Regióny ČR I (24.10.19) [.pdf] 11.24 MB 
Česko - obyv., hospodarstvo 17.-.24. 10.19 [.pdf] 7.34 MB 
Česko - historicko-geograf. vývoj 2 10.10.19 [.pdf] 18.38 MB 
Česko - historicko-geograf. vývoj 1 10.10.19 [.pdf] 18.01 MB 
Česko - FG 2 3.10.19 [.pdf] 9.11 MB 
Česko - FG 1 26.9.19 [.pdf] 11.94 MB 
RG StredEUR 00 CESKO POLSKO podmienky 2019.pdf [.pdf] 1.06 MB 
© 2011 - 2015