slovensky
english


Geopolitický vývoj sveta 1945-2000, zadania, prednášky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu mZ-RG 1 a vzťahuje sa k predmetu Geopolitický vývoj sveta v rokoch 1945 - 2000.

V priloženom súbore sú uvedené podmienky absolvovania predmetu. V ďalšom súbore je uvedený popis zadania, ktoré musí každý študent predmetu dodať vypracované v stanovenom termíne počas semestra. V ďalšom súbore je zoznam ponúkaných tém zadaní i s menami študentov, ktorí si už tému zvolili. Zvyšní študenti sa musia prihlásiť na niektorú z voľných tém najneskôr do 16. 10. 2019 e-mailom vyučujúcemu.
V ďalších súboroch sú zverejnené prezentácie k prednáškam.
Nasledujú 2 súbory s tohtoročnými postermi (vrátane hodnotenia) a 3 súbory s vybratými študentskými esejami z minulých rokov na jednotlivé témy (konflikty, udalosti a pod.) - ako doplnkový študijný materiál.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
20.12.2019
#2138

Prílohy k oznamu

Konzultačné hodiny v zimnom skúškovom období [.pdf] 51.25 kB 
Eseje 2012-2015 3 [.pdf] 11.88 MB 
Eseje 2012-2015 2 [.pdf] 13.67 MB 
Eseje 2012-2015 1 [.pdf] 11.9 MB 
Postery 2. časť [.pdf] 15.3 MB 
Postery 1. časť [.pdf] 20.78 MB 
Prednáška Blízky východ a záver (12. prednáška) [.pdf] 14.44 MB 
Prednášky (9., 10., 11.) Dekolonizácia a 3. svet [.pdf] 15.65 MB 
Prednášky (6., 7, 8.) Sovietsky blok [.pdf] 9.8 MB 
3. až 5. prednáška - studená vojna, vývoj Západného sveta (1947-1990) [.pdf] 12.32 MB 
Zoznam zadaní (16.10.19) [.pdf] 202.8 kB 
2. a 3. prednáška - povojnové roky 1944-1949 [.pdf] 5.42 MB 
1. Prednáška - Začiatok modernej doby 1900-1944 [.pdf] 9.46 MB 
Zadanie - popis [.pdf] 278.85 kB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 617.82 kB 
© 2011 - 2015