slovensky
english


Geopolitický vývoj sveta 1945-2000, zadania, prednášky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu mZ-RG 1 a vzťahuje sa k predmetu Geopolitický vývoj sveta v rokoch 1945 - 2000.

V priloženom súbore sú uvedené podmienky absolvovania predmetu. V ďalšom súbore je uvedený popis zadania, ktoré musí každý študent predmetu dodať vypracované v stanovenom termíne počas semestra. V ďalšom súbore je zoznam ponúkaných tém zadaní i s menami študentov, ktorí si už tému zvolili. Zvyšní študenti sa musia prihlásiť na niektorú z voľných tém najneskôr do 16. 10. 2019 e-mailom vyučujúcemu.
V ďalších súboroch budú postupne zverejňované prezentácie k prednáškam.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
10.10.2019
#2138

Prílohy k oznamu

Zoznam zadaní (16.10.19) [.pdf] 202.8 kB 
2. a 3. prednáška - povojnové roky 1944-1949 [.pdf] 5.42 MB 
1. Prednáška - Začiatok modernej doby 1900-1944 [.pdf] 9.46 MB 
Zadanie - popis [.pdf] 278.85 kB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 617.82 kB 
© 2011 - 2015