slovensky
english


Prihlasovanie na témy diplomových prác pre 1. roč. mgr. štúdia - výsledky

Ako každý rok, aj teraz spúšťa KRG prihlasovanie na témy diplomových prác pre študentov 1. roč. mgr. štúdia. Pre všetkých študentov mZ_RG1 je prihlasovanie povinné - vrátane študentov opakujúcich mgr. štúdium (viac v priložených súboroch). Prihlásiť sa na niektorú z vypísaných tém DP môžu aj študenti iných odborov (najmä učiteľstva geografie). Viac informácií v priložených súboroch. Termín podania prihlášok - do 17. 10. 2019.

Pozor - prihlášky musia byť potvrdené kontaktovanými vedúcimi DP ako doklad, že zvolené témy boli osobne konzultované!

Na témy DP sa musia opätovne prihlásiť aj študenti opakujúci magisterské štúdium!

V poslednom pridanom súbore sú zverejnené výsledky prihlasovania na vedenie tém diplomových prác (22. 10. 2019). V podstate všetci uchádzači boli oslovenými vedúcimi DP akceptovaní (podľa zvolenej priority). Žiadame všetkých diplomantov, aby sa v čo najkratšom čase dohodli so svojimi vedúcimi DP na zadaní DP, ktoré treba vložiť do systému AIS v priebehu novembra 2019.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
22.10.2019
#2140

Prílohy k oznamu

Oznam o vysledku prijimani na temy DP 2019.pdf [.pdf] 674.89 kB 
Oznam, zoznam vypísaných tém DP a prihláška na tému DP u vedúceho na KRG [.pdf] 658.6 kB 
Oznam a prihláška na vedenie DP u externého vedúceho (len pre prípadných záujemcov z mZ_RG1) [.pdf] 69.95 kB 
© 2011 - 2015