slovensky
english


TK cvičenie - Podmienky a zadanie č.1 a č.2

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1ZRR a vzťahuje sa k predmetu Tematická kartografia.

v zašifrovaných prílohách si nájdete podmienky absolvovania cvičení z TK a zadanie mapy č.1 aj s dátami

Mgr. Rastislav Cákoci
01.10.2019
#2142

Prílohy k oznamu

Zadanie cv. č.2 [.pdf] 231.67 kB 
Zoznam regiónov - oprava [.pdf] 68.83 kB 
Dáta pre cv. č.1 [.xlsx] 1.17 MB 
Zadanie cv. č.1 [.pdf] 258.65 kB 
Podmienky a termíny na cvičenia [.pdf] 79.33 kB 
© 2011 - 2015