slovensky
english


Reg. geografia sveta - vybrané problémy (3) SNŠ - program prednášok, prednášky doc. Gurňáka

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu mZ_RG 2.

V priloženom súbore sú zverejnené podmienky absolvovania predmetu a plánovaný program prednášok a seminárov. Postupne budú pribúdať súbory s prezentáciami k prednáškam doc. Gurňáka.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
11.12.2019
#2144

Prílohy k oznamu

Zakaukazsko [.pdf] 23.12 MB 
Ukrajina HG [.pdf] 14.32 MB 
Ukrajina FG [.pdf] 12.15 MB 
Európske Rusko (17.10.) [.pdf] 28 MB 
Historicko-geografický vývoj Ruska od 1917 [.pdf] 12.98 MB 
Historicko-geografický vývoj Ruska do 1917 [.pdf] 9.85 MB 
Podmienky absolvovania predmetu, harmonogram prednášok [.pdf] 1.01 MB 
© 2011 - 2015