slovensky
english


Exkurzia Slovensko 2020 - oznam 1

V priloženom súbore nájdete informácie o tohtoročnej exkurzii Slovensko 2020. Tento rok je v rámci striedania destinácií na programe Východné Slovensko. Informácia je určená najmä pre študentov predmetov:
Exkurzia po Slovensku (ZRR2)
Exkurzia z geografie Slovenska (mUGE1)
Exkurzia z geografie Slovenska (mZ_RG1)

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
18.02.2020
#2157

Prílohy k oznamu

Exkurzia SR 2020 Oznam 1 [.pdf] 633.53 kB 
© 2011 - 2015