slovensky
english


Harmonogram obhajob záverečných prác a štátnych skúšok na KRG 25. 8. 2020

V priloženom súbore je uvedený plánovaný harmonogram obhajob záverečných prác a štátnych skúšok na KRG v auguste 2020. Obhajoby a štátne skúšky prebehnú prezenčnou formou v priestoroch katedry.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
19.08.2020
#2181

Prílohy k oznamu

Harmonogram obhajob 25. 8. 2020 [.pdf] 89.58 kB 
Usmernenie k obhajobám [.pdf] 82 kB 
© 2011 - 2015