slovensky
english


Tematická kartografia - podmienky na absolvovanie predmetu a prednášky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu ZRR1 a vzťahuje sa k predmetu Tematická kartografia.

V priloženom súbore sú uvedené základné podmienky absolvovania predmetu. V ďalších súboroch budú postupne pribúdať prezentácie k uskutočneným prednáškam.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
20.10.2020
#2183

Prílohy k oznamu

Prednáška 3 (20.10.20) [.pdf] 6.84 MB 
Prednáška 2 (6.10.20) [.pdf] 4.06 MB 
Prednáška 1 (22.9.20) [.pdf] 9.12 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 3.75 MB 
© 2011 - 2015