slovensky
english


Metódy tvorby vedeckej publikácie - podmienky a harmonogram

V priložených súboroch sú uvedené podmienky absolvovania povinne voliteľného predmetu a plánovaný harmonogram seminárov.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
22.09.2020
#2184

Prílohy k oznamu

Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 202.24 kB 
Harmonogram seminárov [.pdf] 68.18 kB 
© 2011 - 2015