slovensky
english


Geopolitický vývoj sveta 1945-2000, zadania, prednášky

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Geopolitický vývoj sveta v rokoch 1945 - 2000.

V priložených súboroch sú podmienky absolvovania predmetu, špecifikácia zadania a zoznam tém ponúkaných zadaní s menoslovom zatiaľ prihlásených študentov (23.9.20). Ďalší študenti sa na témy zadaní už prihlasujú výlučne e-mailom vyučujúcemu.
Postupne budú pribúdať súbory s prezentáciami prednášok.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
21.10.2020
#2185

Prílohy k oznamu

Studená vojna, vývoj západného sveta [.pdf] 12.35 MB 
Prvá polovica 20. stor., 2. svetová vojna a udalosti po jej skončení [.pdf] 16.85 MB 
Zoznam zadaní (1.10..20) [.pdf] 56.98 kB 
Zadanie - špecifikácia [.pdf] 97.38 kB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 616.4 kB 
© 2011 - 2015