slovensky
english


Historická geografia - podmienky absolvovania a prednášky

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Historická geografia.

V priloženom súbore sú podmienky absolvovania predmetu. V textovom súbore budú postupne pribúdať poznámky (texty prezentácií) s vloženými odkazmi na čísla máp v odporúčaných dejepisných atlasoch.
Pozor avizovaný "malý" test sa uskutoční v termíne 11. 11. 2020 v čase riadnej výučby v podobe online testu! Podrobnejšie inštrukcie budú nasledovať.
Postupne po prebraní učiva budú pribúdať aj súbory prezentácií z prednášok.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
20.10.2020
#2186

Prílohy k oznamu

Svet islamu v stredoveku [.pdf] 5.6 MB 
Podmienky absolvovania predmetu - aktuálne - Covid opatrenia1 [.pdf] 1.3 MB 
Byzantská ríša [.pdf] 7.13 MB 
Texty hist g. (verzia 3) [.pdf] 1.37 MB 
Antická grécko-rímska civilizácia [.pdf] 12.63 MB 
Pravek, Orientálne despocie [.pdf] 12.42 MB 
© 2011 - 2015