slovensky
english


Prijímanie na vedenie tém bakalárskych prác (3ZRR) - výsledky

Katedra regionálnej geografie vyhlasuje prijímacie konanie pre študentov 3 ročníka ZRR (prípadne študentov 3. ročníka učiteľstva geografie) na témy bakalárskych prác. Študenti si do 8. 10. 2020 musia podať písomné prihlášky na vybrané témy potvrdené oslovenými školiteľmi. Viac v priloženom súbore.

Zmena vzhľadom na zavedenie dištančného štúdia:
Prihlášku k vedúcemu práce si je možné podať až po predbežnej konzultácii s osloveným vedúcim práce (e-mailom, telefonicky, cez MS Teams). Uchádzač, ktorý podanie prihlášky k danému vedúcemu práce s týmto vedúcim nekonzultoval, nemusí byť uvedeným vedúcim akceptovaný! Vzhľadom na zavedenie dištančného štúdia nemusí byť podaná prihláška písomne potvrdená osloveným vedúcim práce (Stačí jeho dodatočný súhlas pri sumarizácii prihlášok).
Túto (vyplnenú) prihlášku (v priloženom súbore) je možné podať do stanoveného termínu aj on-line na daniel.gurnak@uniba.sk
Akceptujú sa samozrejme i doposiaľ fyzicky podané prihlášky na katedre.

V priloženom súbore sú zverejnené výsledky prihlasovania. V stručnosti takmer všetky podané prihlášky (okrem duplicitných) boli oslovenými vedúcimi bakalárskych prác akceptované. Študentov žiadame, aby sa čo najskôr skontaktovali so svojimi vedúcimi, pretože do konca októbra 2020 treba do systému AIS vygenerovať zadávacie listy prác. Tie vyžadujú presne špecifikovať tému (názov práce) a jej základné obsahové zameranie (anotáciu práce). Vedúci bakalárskej práce zároveň hodnotí už v tomto semestri povinný predmet Samostatná práca na bakalárskej práci 1 a prirodzene zadáva aj svoje podmienky jeho absolvovania.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
13.10.2020
#2188

Prílohy k oznamu

Výsledky prihlasovania na témy bakalárskych prác 2020 [.pdf] 131.22 kB 
Prihlaska na bc pracu 2020.docx [.docx] 16.97 kB 
Oznam o Predbežná prihláška na bc práce 2020a.pdf [.pdf] 99.82 kB 
© 2011 - 2015