slovensky
english


Úvod do politickej a regionálnej geografie - podmienky predmetu, cvičenia, prednášky - podmienky, informácie

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Úvod do politickej a regionálnej geografie.

V priloženom súbore sú uvedené základné podmienky na absolvovanie predmetu. Predmet beží dištančne online v prostredí MS Teams, kde sú v tíme Úvod do polit g ukladané aj všetky súbory k tomuto predmetu (prezentácie k cvičeniam, prednáškam). Zadania k cvičeniam budú zverejňované paralelne na tomto mieste i v MS Teams

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
20.04.2021
#2199

Prílohy k oznamu

Priebežné hodnotenie zadaní (27.4.21) [.pdf] 356.53 kB 
Priebežné hodnotenie zadaní (23.4.21) [.pdf] 355.94 kB 
Zadanie 5 do 29.4.21 [.pdf] 666.87 kB 
Zadanie 5 podkladová mapa sveta [.pdf] 493.04 kB 
Zadanie 4 do 22.4.21 [.pdf] 1.4 MB 
Zadanie 4 podkladová mapa Str. Európy [.pdf] 6.55 MB 
Zadanie 3 podkladová mapa Európy [.pdf] 7.13 MB 
Zadanie 3 do 15.4.21 [.pdf] 660.71 kB 
Zadanie 2 do 1.4.21 [.pdf] 6.5 MB 
Zadanie 1 do 18.3.21 [.pdf] 244.23 kB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 1.1 MB 
© 2011 - 2015