slovensky
english


Etnické a náboženské konflikty v Európe - podmienky, zadania

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Etnické a náboženské konflikty v Európe.

V priloženom súbore sú uvedené základné podmienky na absolvovanie predmetu. Predmet beží dištančne online v prostredí MS Teams, kde budú v tíme Etnicke konflikty ZRR2 ukladané aj všetky súbory k tomuto predmetu (prezentácie k seminárom). Zadania budú zverejnené paralelne aj na tomto mieste i v MS Teams.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
19.02.2021
#2200

Prílohy k oznamu

Aktuálny zoznam referátov - obsadenosť 9.3.21 [.pdf] 91.76 kB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 1.13 MB 
© 2011 - 2015