slovensky
english


Prihlasovanie na témy bakalárskych prác na KRG 2021/22 - výsledky

Vážení študenti,
v poslednom pripojenom súbore sú zverejnené výsledky prihlasovania na témy bakalárskych prác na rok 2021/2022 na KRG. Všetci prihlásení študenti získali aspoň jednu akceptáciu od oslovených vedúcich prác. Žiadame týchto študentov, aby so svojimi vedúcimi bakalárskych prác konzultovali ďalší postup (spresnenie tém, štúdium podkladov a pod.) ešte pred začiatkom letných prázdnin, pretože na začiatku semestra bude nutné už zostavovať konkrétne zadania prác (anotácie, presný názov) do systému AIS.


Vážení študenti, v priložených súboroch nájdete pokyny k prihlasovaniu sa na témy bakalárskych prác pre rok 2021/2022, prihlášky a ponuku tém a okruhov tém bakalárskych prác zo strany členov katedry.
Pre záujemcov o témy vedené členmi KRG je určený patričný priložený súbor, je primárne určený pre odbor ZRR, ale aj pre iných záujemcov napr. z odborov učiteľstva geografie.
Prihlášky je nutné podať (odoslať e-mailom) do 17. 5. 2021.
Pre študentov 2. ročníka ZRR je podanie prihlášky povinné, môžu si však prípadne podať i prihlášku k externému vedúcemu práce - pozri druhý súbor s pokynmi.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
19.05.2021
#2207

Prílohy k oznamu

Výsledky prihlasovania na témy bakalárskych prác 2021 [.pdf] 142.13 kB 
Oznam pre ZRR (2) a prihlášky na bc práce k externým vedúcim [.pdf] 201.51 kB 
Oznam a prihlášky na bc práce na KRG [.pdf] 241.97 kB 
© 2011 - 2015