slovensky
english


Otázky na štátne záverečné skúšky pre odbor v šk. roku 2020-21

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2mZ-RG.

Milí študenti, v prílohe nájdete štátnicové otázky z nasledujúcich predmetov:
Povinné predmety:
Všeobecná regionálna geografia
Regionálny rozvoj, politika a plánovanie a európska integrácia
Povinne voliteľné predmety:
Regionálna geografia Slovenskej republiky
Regionálna geografia sveta
Komplexná geografická analýza regiónu

V dokumente je aj zoznam odporúčanej literatúry.
S chuťou do učenia

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
22.04.2021
#2209

Prílohy k oznamu

Otázky štátnice Regionálna geografia - odbor.docx [.docx] 35.97 kB 
© 2011 - 2015