slovensky
english


Inštrukcie k finalizácii a odovzdávaniu bakalárskych prác na KRG 20/21

V priloženom ozname nájdete pokyny k finalizácii a odovzdávaniu bakalárskych prác na KRG ? týkajú sa odboru ZRR, ako aj tých študentov učiteľstva geografie, ktorí robia svoje práce pod vedením členov KRG ? tí totiž budú v zmysle usmernení pre toto štúdium absolvovať obhajoby bakalárskych prác na katedrách kde sú vedené ich práce.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
27.05.2021
#2217

Prílohy k oznamu

OZNAM o odovzdavani bakalarskych prac 2021 jun 01.pdf [.pdf] 353.29 kB 
© 2011 - 2015