slovensky
english


Harmonogram obhajob bakalárskych prác na KRG - 22. jún 2021

Ako už bolo avizované, obhajoby bakalárskych prác prebehnú na Katedre regionálnej geografie a rozvoja regiónov prezenčnou formou (všetci študenti vyslovili písomne súhlas) za dodržania stanovených hygienických a protipandemických opatrení. Na obhajoby sa ich účastníci musia dostaviť s negatívnym antigénových alebo PCR testom nie starším ako 24 hod. Obhajoby budú prebiehať v dvoch komisiách podľa priloženého harmonogramu. V prípade neočakávaných komplikácií (napr. pozitivite na Covid a pod.) kontaktujte vedúceho práce, alebo vedenie katedry).

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
16.06.2021
#2218

Prílohy k oznamu

Harmonogram obhajob BP 2021 jun 01.pdf [.pdf] 91.65 kB 
© 2011 - 2015