slovensky
english


Tematická kartografia - podmienky na absolvovanie predmetu a prednášky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu ZRR1.

V súbore sú podmienky absolvovania predmetu. V ďalších 4 súboroch sú prezentácie k prednáškam doc. Gurňáka - prednášky boli 2.11. ukončené, ďalej už pokračujú iba cvičenia s Dr. Cákocim.
V MS TEAMS boli zverejnené výsledky riadneho termínu testu z Tematickej kartografie zo dňa 23. 11. Konzultácie k testom je možné absolvovať po dohode (e-mailom) online cez MS TEAMS.
Ako bolo na začiatku semestra avizované, dňa 23. 11. v čase riadnej výučby o 9:50 v B1-305 prebehne záverečný test z prednášok - riadny termín.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
28.11.2021
#2225

Prílohy k oznamu

Prednaska TemK 2021 prezentacia 4.pdf [.pdf] 6.28 MB 
Prednaska TemK 2021 prezentacia 3.pdf [.pdf] 3.1 MB 
Prednaska TemK 2021 prezentacia 2.pdf [.pdf] 4.06 MB 
Prednaska TemK 2021 prezentacia 1.pdf [.pdf] 9.12 MB 
Podmienky absolvovania predmetu TK [.pdf] 3.62 MB 
© 2011 - 2015