slovensky
english


Tematická kartografia - podmienky na absolvovanie predmetu a prednášky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu ZRR1.

V súbore sú podmienky absolvovania predmetu. V ďalších súboroch budú postupne pribúdať prezentácie k prednáška doc. Gurňáka.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
26.10.2021
#2225

Prílohy k oznamu

Prednaska TemK 2021 prezentacia 3.pdf [.pdf] 3.1 MB 
Prednaska TemK 2021 prezentacia 2.pdf [.pdf] 4.06 MB 
Prednaska TemK 2021 prezentacia 1.pdf [.pdf] 9.12 MB 
Podmienky absolvovania predmetu TK [.pdf] 3.62 MB 
© 2011 - 2015