slovensky
english


Prijímanie na vedenie tém diplomových prác (1 mZ_RG) - výsledky

V priloženom súbore nájdete výsledky prihlasovania študentov 1mZ_RG a učiteľstva geografie na témy diplomových prác. Podaných bolo 12 prihlášok, všetky boli oslovenými vedúcimi diplomových prác akceptované. Žiadame teraz študentov, aby si so svojimi vedúcimi dohodli presné znenie zadaní diplomových prác - zadávacie listy DP (presný názov, anotácia práce) musia byť do mesiaca vložené aj do AIS. Upozorňujeme študentov učiteľstva, že ich DP podliehajú požiadavkám a usmerneniam Katedry didaktiky. Viac informácií dostanete u svojich vedúcich, ktorí týmto preberajú u svojich diplomantov aj vedenie predmetov spojených vypracovaním DP (Špeciálny seminár).

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
12.10.2021
#2226

Prílohy k oznamu

Akceptacia dipl prac 2021.pdf [.pdf] 141.54 kB 
Oznam o Predbezna prihlaska na dipl prace 2021.pdf [.pdf] 182.59 kB 
© 2011 - 2015