slovensky
english


Historická geografia - podmienky, prednášky

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Historická geografia.

V priloženom súbore sú základné podmienky na absolvovanie predmetu. Postupne budú pribúdať súbory prezentácií k prednáškam (po tom, ako budú prebrané). Ďalšie materiály sú aj v MS TEAMS.

Dôležité upozornenie - avizovaný "malý" test (z praveku, staroveku a stredoveku) sa z termínu 3.11.2021 prekladá na 10.11. 2021. Test sa bude konať počas riadnej výučby o 9:50 v miestnosti B1-305.

Vzhľadom na 5. 11. prijaté protipandemické opatrenia nebudú môcť prednášky Historickej geografie prebiehať od 10. 11. 2021 prezenčne. No vzhľadom na avizovaný test som prijal nasledovné opatrenia:
"Malý" písomný test z historickej geografie sa dňa 10. 11. 2021 uskutoční prezenčne v miestnosti B1-305 a to nasledovne:
o 9:50 si príde test napísať prvá skupina študentov podľa abecedy - priezviská začínajúce na A - L
o 10:30 si príde test napísať druhá skupina študentov podľa abecedy - priezviská začínajúce na M - Z.
Informácie o pokračovaní prednášok nájdete v priloženom súbore Oznam...

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
06.11.2021
#2227

Prílohy k oznamu

Oznam HG 20211106.pdf [.pdf] 80.87 kB 
Slovensko v stredoveku [.pdf] 10.56 MB 
Európsky stredovek [.pdf] 12.96 MB 
Stredoveký svet islamu [.pdf] 5.6 MB 
Byzancia - vývoj [.pdf] 7.13 MB 
Grécko-rímska civilizácia [.pdf] 13.46 MB 
Pravek, Orientálne despocie staroveku [.pdf] 12.42 MB 
Hist g I podmienky 2021.pdf [.pdf] 894.07 kB 
© 2011 - 2015