slovensky
english


Historická geografia - podmienky, prednášky

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Historická geografia.

V priloženom súbore sú základné podmienky na absolvovanie predmetu. Postupne budú pribúdať súbory prezentácií k prednáškam (po tom, ako budú prebrané). Ďalšie materiály sú aj v MS TEAMS.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
14.10.2021
#2227

Prílohy k oznamu

Stredoveký svet islamu [.pdf] 5.6 MB 
Byzancia - vývoj [.pdf] 7.13 MB 
Grécko-rímska civilizácia [.pdf] 13.46 MB 
Pravek, Orientálne despocie staroveku [.pdf] 12.42 MB 
Hist g I podmienky 2021.pdf [.pdf] 894.07 kB 
© 2011 - 2015