slovensky
english


RG sveta Afrika, Amerika (učiteľstvo) - prednášky

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Regionálna geografia sveta.

Základné podmienky absolvovania predmetu boli oznámené na prednáške. V prostredí MS Teams budú postupne pribúdať materiály a prezentácie k prednáškam.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
24.09.2021
#2229

© 2011 - 2015