slovensky
english


Prihlasovanie na témy bakalárskych prác na KRG 2022/23

Na základe prihlasovania uchádzačov o vedenie bakalárskych prác na Katedre regionálnej geografie a rozvoja regiónov v roku 2022/23 boli udelené akceptácie uchádzačom s prihliadnutím na nimi deklarované priority vždy tak, že v prípade viacnásobných prihlášok bola udelená vždy iba jedna akceptácia vedenia bakalárskej témy.
V priloženom zozname tém bakalárskych prác a uchádzačov na ich spracovanie je uvedená akceptácia vedúcimi prác. Žiadame akceptovaných uchádzačov, aby v čo najkratšom čase kontaktovali svojich vedúcich a dohodli sa na podrobnostiach zadania bc. prác. Zadávacie listy prác do AIS sa budú tvoriť začiatkom budúceho semestra.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
15.05.2022
#2259

Prílohy k oznamu

Oznam o prihlasovani na temy Bc prac na KRG 2022.pdf [.pdf] 124.18 kB 
© 2011 - 2015