slovensky
english


Štátne bakalárske skúšky - otázky pre učiteľstvo

Štátne bakalárske skúšky - otázky pre učiteľské kombinácie s geografiou

Študenti absolvujú štátnu skúšku z nasledovných predmetov
 • Fyzická geografia
 • Humánna geografia
 • Regionálna geografia

  a z pedagogických a psychologických predmetov

  Otázky týkajúce sa geografie nájdete v priloženom súbore, otázky z pedagogických a psychologických predmetov na webovej stránke Katedry didaktiky prírodovedných predmetov

 • 17.04.2012
  #292

  Prílohy k oznamu

  Štátne bakalárske skúšky - otázky pre učiteľstvo [.rar] 11.68 kB 
  
  © 2011 - 2015