slovensky
english
 

Na tomto pracovisku sa realizuje projekt s podporou
Agentúry na podporu výskumu a vývoja

APVV-16-0232

Konzumná spoločnosť a konzumné regióny
Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti


Riešiteľský kolektív

Vedúci projektu: Doc. RNDr. František Križan, PhD.

Koordinátor projektu: Mgr. Kristína Bilková, PhD.

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta, UK Bratislava:

 • Mgr. Peter Barlík, PhD.
 • Mgr. Kristína Bilková, PhD.
 • RNDr. Katarína Danielová, PhD.
 • Doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
 • Doc. František Križan, PhD.
 • Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.

  Katedra marketingu, Obchodná fakulta, EU Bratislava:

 • Ing. Jamal Hasan, PhD.
 • Prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc.
 • Doc. Ing. Pavol Kita, PhD.
 • Ing. Patrícia Kollár

  Sociologický ústav, SAV Bratislava:

 • PhDr. Bohumil Búzik, PhD.
 • Mgr. Milan Zeman
 • Ciele projektu

  Zhodnotenie nákupného správania spotrebiteľov v priestorových súvislostiach z ekonomického a sociálneho aspektu. Ide o komparatívnu analýzu spotreby v urbánnom, suburbánnom a rurálnom prostredí v modelových regiónoch na území Slovenska.

  Čiastkové ciele:

 • zhodnotenie globalizačných trendov v maloobchode na území Slovenska z časového a priestorového aspektu v kontexte spotreby,
 • kvantifikácia spotreby v priestorových súvislostiach,
 • klasifikácia spotrebiteľov na základe vybraných socio-ekonomických charakteristík,
 • zhodnotenie lokálnych producentov a spotrebiteľov v kontexte globalizácie,
 • analýza spotreby voľného času, nových trendov a zhodnotenie významu, ktorý im konzumenti pripisujú.
 • Výstupy


  Bilková, K. et al (2017):
  Comparing two distance...

  Kita, P. et al (2017):
  Recognition of business risks...

  Križan, F. et al (2017):
  Cezhraničné správanie...  Križan, F. et al (2017):
  Maloobchod a špecifiká...

  © 2011 - 2015