slovensky
english

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

vedúci katedry

Kontakt
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
Ďalšie informácie
 

Na prevzatie

Cákoci DP.pdf [.pdf] 7.15 MB  
dr. Herber geografické dáta na internete [.doc] 96 kB  
prednáška dr. Herber GU Masarikova univerzita - Geografické dáta na internete [.ppt] 5.81 MB  
Jakubiany [.rar] 3.44 MB  
© 2011 - 2015