slovensky
english

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

vedúci katedry

Kontakt
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
Ďalšie informácie
 

Ďalsie informácie

Ocenenia:

  • 1998 Pamätný medailón Univerzity v Tessalonikách
  • 2008 Poďakovanie rektora UK za vedenie diplomovej práce Juraja Čuru, ktorému bola udelená Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu v akademickom roku 2008/2009
  • 2010 Udelenie grafického listu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave pri príležitosti 70. výročia PriF UK v Bratislave za vynikajúce výkony v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti na katedre
  • 2011 Udelenie striebornej medaily Prírodovedeckej fakulty UK
  • 2011 Udelenie Ceny Katedry regionálnej geografie za najlepšiu pedagogickú činnosť v roku 2011.
  • 2012 Udelenie Ceny Mateja Bela za rok 2011 v kategórii prírodných a lekárskych vied za preklad diela Zem pred Dinosaurami

© 2011 - 2015