slovensky
english

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

vedúci katedry

Kontakt
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
Ďalšie informácie
 

Vybrané publikácie

Najnovšie publikácie:
  • Tolmáči, L., Karolčík, Š. (2017). Current Geography Education in Slovakia: Conversions and Conditions. In Karvánková, P. et al. (eds.). Current Topics in Czech and Central European Geography Education, s. 33-44. New York: Springer International Publishing.
  • Barlík, P., Križan, F., Tolmáči, L. (2014). Analýza dostupnosti obvodných oddelení Policajného zboru aplikáciou nástrojov GIS: Prípadová štúdia mesta Bratislava. Policajná teória a prax, 2, 5-17.
  • © 2011 - 2015