slovensky
english

Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD.

vedecký spolupracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Vybrané publikácie

Najnovšie publikácie

ADNB SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - ŠVEDA, Martin - VÝBOŠŤOK, Ján. Bude miesto pre všetky deti? Kapacita predškolských zariadení v Bratislavskom samosprávnom kraji. In Geografický časopis, 2021, vol. 73, no.4, p. 301-322. ISSN 0016-7193. DOI: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.4.16.

ADCA ŠVEDA, Martin - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - BARLÍK, Peter - KRIŽAN, František - ŠUŠKA, Pavel. Mobile phone data in studying urban rhythms: Towards an analytical framework. In Moravian Geographical Reports, 2020, vol. 28, no. 4, p. 248-258. (2019: 2.479 - IF, Q2 - JCR, 0.693 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1210-8812. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0018

ABD ŠVEDA, Martin - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - BARLÍK, Peter - BAGO, Martin. Kam siaha Bratislava? : metropolitný región Bratislavy z pohľadu lokalizačných údajov mobilnej siete [Where does Bratislava reach? Bratislava metropolitan area from the perspective of mobile network data]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 51-79. ISBN 978-80-89548-09-5.

ADNB HENCELOVÁ, Petra - KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Záleží na vzdialenosti? (Za nákupom na Trnavský rínek) = Does the distance matter? (Shopping at Trnava market ? Trnavský rínek). In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 2, s. 179-193. (2020: 0.263 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.2.10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoznam publikačnej činnosti

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - HURBÁNEK, Pavol. Areálová transformácia geografických dát: princípy, metódy a aplikácia = Areal Transformation of Geographical Data: Principles, Methods and Application. Rec.: Marián Halás, Ladislav Novotný. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2016. 112 s. Geographia Slovaca, 32. Dostupné na internete: . ISBN 978-80-89548-03-3. ISSN 1210-3519

AAB02 HANUŠIN, Ján - CEBECAUEROVÁ, Martina - HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír - LACIKA, Ján - MADAJOVÁ, Michala - OŤAHEĽ, Ján - PODOLÁK, Peter. Kultúrna krajina podmalokarpatského regiónu [Cultural Landscape of the Sub-little Carpathian Region]. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2013. 157 s. ISBN 978-80-89580-03-3

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC01 SOLÍN, Ľubomír - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Flood Risk of Municipalities in Upper Basins of Slovakia. In Water Resources in Slovakia: Part II : climate Change, Drought and Floods. - Cham : Springer International Publishing AG, 2019, p. 173-193. ISBN 978-3-319-92864-7. ISSN 1867-979X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/698_2017_173

ABC02 HANUŠIN, Ján - CEBECAUEROVÁ, Martina - HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír - LACIKA, Ján - MADAJOVÁ, Michala - OŤAHEĽ, Ján - PAZÚR, Róbert - PODOLÁK, Peter - ŠEBO, Dušan - ŠVEDA, Martin. Historical cultural landscapes - problems and reflection : (Sub-Little-Carpathian region, Slovakia). In Vital landscapes : valorisation and sustainable development of cultural landscapes using innovative participation and visualisation techniques. - České Budějovice : NEBE s.r.o., 2014, s. 55-66. ISBN 978-80-904100-7-7.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01 ŠVEDA, Martin - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - BARLÍK, Peter - BAGO, Martin. Kam siaha Bratislava? : metropolitný región Bratislavy z pohľadu lokalizačných údajov mobilnej siete [Where does Bratislava reach? Bratislava metropolitan area from the perspective of mobile network data]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 51-79. ISBN 978-80-89548-09-5.

ABD02 ŠVEDA, Martin - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - PODOLÁK, Peter. Senec nie je Stupava? : regionálna typizácia suburbánneho rozvoja v zázemí Bratislavy [Senec is not Stupava? : Regional typology of suburban development in the hinterland of Bratislava]. In Suburbanizácia : ako sa mení zázemie Bratislavy?. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019, s. 279-296. ISBN 978-80-89548-08-8.

ABD03 ŠVEDA, Martin - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - ZUBRICZKÝ, Gabriel. Bytová výstavba. Rec. A. Dubcová, J. Kita, J. Kunc. In GURŇÁK, Daniel. 30 rokov transformácie Slovenska. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 143-168. ISBN 978-80-223-4859-1.

ABD04 MICHÁLEK, Anton - MADAJOVÁ, Michala - VESELOVSKÁ, Zuzana. Typizácia okresov chudoby na Slovensku = Typification of poverty districts in Slovakia. In Regióny chudoby na Slovensku. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2016, s. 49-69. ISBN 978-80-89580-12-5.

ABD05 PODOLÁK, Peter - MADAJOVÁ, Michala. Pozícia regiónov chudoby na Slovensku z aspektu vybraných demografických súvislostí = Position of poverty regions in Slovakia from demographic perspective. In Regióny chudoby na Slovensku. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2016, s. 71-88. ISBN 978-80-89580-12-5.

ABD06 MADAJOVÁ, Michala - MICHÁLEK, Anton - PODOLÁK, Peter. Úroveň regionálnych disparít na Slovensku a jej zmena v období rokov 2001-2011 [The level of regional disparities in Slovakia and its changes in 2001-2011]. In Regionálne a priestorové disparity na Slovensku, ich vývoj v ostatnom desaťročí, súčasný stav a konzekvencie. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2014, s. 127-152. ISBN 978-80-89580-08-8. ISSN 1210-3519.

ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných

ADCA01 RIŠOVÁ, Katarína - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Gender differences in a walking environment safety perception: A case study in a small town of Banská Bystrica (Slovakia). In Journal of Transport Geography, 2020, vol. 85, art. no. 102723. (2019: 3.834 - IF, Q1 - JCR, 1.777 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0966-6923. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102723

ADCA02 ŠVEDA, Martin - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - BARLÍK, Peter - KRIŽAN, František - ŠUŠKA, Pavel. Mobile phone data in studying urban rhythms: Towards an analytical framework. In Moravian Geographical Reports, 2020, vol. 28, no. 4, p. 248-258. (2019: 2.479 - IF, Q2 - JCR, 0.693 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1210-8812. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0018

ADCA03 KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - KUNC, Josef - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - ZEMAN, Milan - KITA, Pavol - BARLÍK, Peter. From school benches straight to retirement? Similarities and differences in the schopping behaviour of teenagers and seniors in Bratislava, Slovakia. In Moravian Geographical Reports, 2018, vol. 26, no. 3, p. 199-209. (2017: 1.435 - IF, Q3 - JCR, 0.408 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents). ISSN 1210-8812. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2018-0016

ADCA04 SOLÍN, Ľubomír - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - MICHALEJE, Lukáš. Vulnerability assessment of households and its possible reflection in flood risk management: The case of the upper Myjava basin, Slovakia. In International Journal of Disaster Risk Reduction, 2018, vol. 28, p. 640-652. (2017: 1.968 - IF, Q2 - JCR, 0.769 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents). ISSN 2212-4209. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.01.015

ADCA05 SOLÍN, Ľubomír - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - SKUBINČAN, Peter. Mitigating flood consequences: analysis of private flood insurance in Slovakia. In Journal of Flood Risk Management, 2018, vol. 11, no. S1, p. S173-S185. (2017: 2.483 - IF, Q2 - JCR, 0.754 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents). ISSN 1753-318X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jfr3.12191

ADCA06 SOLÍN, Ľubomír - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - MICHALEJE, Lukáš. Flood hazards in the headwaters area: lessons learned from a survey of households in the upper Myjava basin, Slovakia. In Water policy, 2017, vol. 19, no. 6, p. 1081-1096. (2016: 1.144 - IF, Q3 - JCR, 0.538 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents). ISSN 1366-7017. Dostupné na: https://doi.org/10.2166/wp.2017.008

ADCA07 ŠVEDA, Martin - MADAJOVÁ, Michala. Merging diaries and GPS records: The method of data collection for spatio-temporal research. In Moravian Geographical Reports, 2015, vol. 23, no. 2, s. 12-25. (2014: 0.872 - IF, Q3 - JCR, 0.536 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2015 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1210-8812. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/mgr-2015-0007

ADCA08 ŠVEDA, Martin - MADAJOVÁ, Michala - PODOLÁK, Peter. Behind the Differentiation of Suburban Development in the Hinterland of Bratislava, Slovakia. In Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2016, roč. 52, č. 6, s. 893-925. (2015: 0.262 - IF, Q4 - JCR, 0.278 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents). ISSN 0038-0288. Dostupné na: https://doi.org/10.13060/00380288.2016.52.6.290

ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných

ADDA01 MADAJOVÁ, Michala - SOLÍN, Ľubomír - MICHÁLEK, Anton. Vývoj a priestorová variabilita poistenia obyvateľstva proti riziku povodne na Slovensku v období 2002 - 2011 = The Development and Spatial Variability of Flood Risk Insurance in Slovakia in the Period 2002-2011. In Ekonomický časopis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 167-187. (2014: 0.434 - IF, Q4 - JCR, 0.691 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2015 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035.


ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

ADEB01 ŠVEDA, Martin - MADAJOVÁ, Michala. Changing Concepts of Time Geography in the Era of Information and Communication Technologies. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Geographica, 2012, vol. 43, no. 1, p. 15-30. ISSN 1212-2157.


ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 MADAJOVÁ, Michala. Využitie pomocných informácií pri transformácii geografických dát - vyhodnotenie vybraných postupov. In Geografický časopis : časopis Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2010, roč. 62, č. 3, s. 259-275. (2009: 0.206 - SJR, Q3 - SJR). (2010 - SCOPUS). ISSN 0016-7193.

ADFB02 MADAJOVÁ, Michala. Testovanie metód cestnej siete v procese transformácie geografických dát. In Geographia Cassoviensis, 2010, roč. 4, č. 1, s. 103-107. ISSN 1337-6748.

ADFB03 MADAJOVÁ, Michala. Metódy transformácie priestorových dát: prehľad, klasifikácia a hodnotenie. In Acta Geographica Universitatis Comenianae, 2010, vol. 54, no. 1, s. 119-135. ISSN 0231-715X.

ADFB04 MADAJOVÁ, Michala. Vybrané problémy porovnávania údajov z rôznych časových období. In Geografické informácie 12 : stredoeurópsky priestor : geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja, 2008, roč. 12, č. 1, s. 274-280. ISSN 1337-9453.

ADFB05 MADAJOVÁ, Michala. Obyvateľstvo a hospodárstvo Turecka v kontexte jeho vstupu do Európskej únie. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy, 2007, roč. 15, č. 3, s. 93-100. ISSN 1335-9258.
ADFB06 MADAJOVÁ, Michala. Turecko v Európskej únii - sporné otázky a témy diskusie. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy, 2007, roč. 15, č. 3, s. 101-109. ISSN 1335-9258.


ADMA Vedecké práce v zahraničných impaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

ADMA01 MADAJOVÁ, Michala - ŠVEDA, Martin. Geografia času pod vplyvom informačno-komunikačných technológií = Time geography under the influence of information and communication technologies. In Geografie : Sborník České geografické společnosti, 2013, roč. 118, č. 2, s. 179-203. (2012: 0.500 - IF, Q4 - JCR, 0.375 - SJR). (2013 - SCOPUS). ISSN 1212-0014.

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

ADMB01 MICHÁLEK, Anton - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Identifying regional poverty types in Slovakia. In GeoJournal, 2019, vol. 84, no. 1, p. 85-99. (2018: 0.629 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0343-2521. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10708-018-9852-9

ADMB02 MICHÁLEK, Anton - PODOLÁK, Peter - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Dynamics of regional disparities in Slovakia in 2001 and 2011. In Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2018, no. 42, p. 99-114. (2017: 0.277 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1732-4254. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/bog-2018-0033

ADMB03 MADAJOVÁ, Michala - SOLÍN, Ľubomír. Analysis of insurance companies operating in Slovakia in terms of flood risk insurance. In International Journal of Safety and Security Engineering, 2016, vol. 6, no. 3, p. 636-647. (2016: 0.105 - SJR, Q4 - SJR). (2016 - EI Compendex). ISSN 2041-9031. Flood risk management and response. - Southampton : WIT Press, 2017, p. 182-193. (2016: 0.105 - SJR, Q4 - SJR). ISBN 978-1-78466-241-7. Dostupné na: https://doi.org/10.2495/SAFE-V6-N3-636-647

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

ADNB01 SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - ŠVEDA, Martin - VÝBOŠŤOK, Ján. Bude miesto pre všetky deti? Kapacita predškolských zariadení v Bratislavskom samosprávnom kraji. In Geografický časopis, 2021, vol. 73, no.4, p. 301-322. ISSN 0016-7193. DOI: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.4.16.

ADNB02 HENCELOVÁ, Petra - KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Záleží na vzdialenosti? (Za nákupom na Trnavský rínek) = Does the distance matter? (Shopping at Trnava market ? Trnavský rínek). In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 2, s. 179-193. (2020: 0.263 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.2.10

ADNB03 NAJDENÝ, Roman - KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - GURŇÁK, Daniel. Consumer behaviour of seniors visiting shopping malls: case study from Bratislava. In Folia geographica, 2019, vol. 61, no. 2, p. 126-143. ISSN 1336-6157.

ADNB04 MICHALEJE, Lukáš - SOLÍN, Ľubomír - MADAJOVÁ, Michala. Percepcia povodňového rizika obyvateľmi a jej postavenie v právnom systéme Slovenska: prípadová štúdia v povodí hornej Myjavy = Perception of flood risk by population and its position in the legal system of Slovakia: case study in upper Myjava river basin. In Geografický časopis, 2016, roč. 68, č. 3, s. 227-243. (2015: 0.298 - SJR, Q3 - SJR). (2016 - SCOPUS). ISSN 0016-7193. Dostupné na internete:

ADNB05 CEBECAUEROVÁ, Martina - MADAJOVÁ, Michala. Od analýzy priestorovej štruktúry k identifikovaniu trendov vo vývoji poľnohospodárskej krajiny v zázemí Bratislavy = From the analysis of spatial structure to the identification of trends in agricultural landscape in the hinterland of Bratislava. In Geografický časopis, 2015, roč. 67, č. 2, s. 127-148. (2014: 0.315 - SJR, Q2 - SJR). (2015 - SCOPUS). ISSN 0016-7193. Dostupné na internete:

ADNB06 IRA, Vladimír - MADAJOVÁ, Michala - CHRENKA, Branislav - FACUNOVÁ, Rút. Časovo-priestorový kontext činností človeka: prípadová štúdia obyvateľov marginálneho horského územia = Time-space context of human activities: a case study of inhabitants living in a marginal mountainous area. In Geografický časopis, 2014, roč. 66, č. 4, s. 341-362. (2013: 0.294 - SJR). (2014 - SCOPUS). ISSN 0016-7193. Dostupné na internete:

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

AEC01 SOLÍN, Ľubomír - SKUBINČAN, Peter - MADAJOVÁ, Michala. A preliminary flood-risk assessment of municipalities located in headwater basins of Slovakia based on the integrated approach. In Risk Analysis IX. Editor C.A. Brebbia. - New Forest, UK : WIT Press, 2014, s. 61-72. ISBN 978-1-84564-792-6.

AEC02 MADAJOVÁ, Michala - ŠVEDA, Martin. Metodika spracovania individuálnych priestorových dát v manažmente urbánneho prostredia = Methodology of individual spatial data processing in the management urban environment. In XV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků [elektronický zdroj]. Editori Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. - Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 239-249. ISBN 978-80-210-5875-0.

AEC03 MADAJOVÁ, Michala. Geografické konverzné tabuľky - princípy a náčrt ich využitia na spájanie nekonzistentných zonálnych systémov. In 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci : sborník příspěvků z konference. Eds. Miloš Fňukal, Jindřich Frajer, Jan Hercik. - Olomouc : Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2010, s. 743-748. ISBN 978-80-244-2493-4.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

AED01 MADAJOVÁ, Michala - SKUBINČAN, Peter - SOLÍN, Ľubomír. Úroveň poistenia voči riziku povodne v jednotlivých regiónoch Slovenska = The level of insurance against flooding in individual regions of Slovakia. In River Basin and Flood Risk Management 2013 : scientific conference with international participation. - Bratislava, 2013, [10 s.]. ISBN 978-80-89062-95-9.

AED02 MADAJOVÁ, Michala. K základným pojmom harmonizácie geografických dát a k jej metódam. In Študentská vedecká konferencia : zborník príspevkov. 2. zväzok.Geografická, geologická, environmentálna a didaktická sekcia. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK : IRIS, 2008, s. 45-47. ISBN 978-80-89238-17-0. (Študentská vedecká konferencia)

AED03 MADAJOVÁ, Michala. Geografická harmonizácia dát. In Univerzita Komenského. Prírodovedecká fakulta. Študentská vedecká konferencia. 18. apríl 2007 : zborník recenzovaných príspevkov. 2. zväzok.Chemická, geologická, geografická a didaktická sekcia. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK : Kartprint, 2007, s. 235-237. ISBN 978-80-88870-65-4. (Študentská vedecká konferencia : chemická, geologická, geografická a didaktická sekcia)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 MICHALEJE, Lukáš - SOLÍN, Ľubomír - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Hodnotenie povodňového ohrozenia na podklade dotazníkového prieskumu a prístupy k jeho manažmentu na príklade povodia hornej Myjavy. In Manažment povodí a extrémne hydrologické javy : zborník príspevkov [elektronický zdroj]. - Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, 2017, s. [1-7]. ISBN 978-80-89740-16-1.)

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

AFG01 MADAJOVÁ, Michala - CEBECAUEROVÁ, Martina. Priestorové premeny poľnohospodárskej krajiny v zázemí Bratislavy [Spatial changes of agricultural landscape in the hinterland of Bratislava]. In Geografie v srdci Evropy : sborník abstraktů [elektronický zdroj]. - Praha : Univerzita Karlova, 2014, [1 s.]. Názov z CD. Požaduje sa Acrobat Reader (Geografie v srdci Evropy)

AFG02 IRA, Vladimír - HANUŠIN, Ján - MADAJOVÁ, Michala. The role of territorial capital in the regional development (cultural landscape of the Sub-Little Carpathian Region, Slovakia). In Warsaw regional forum 2013: Territorial capital - concepts, indicators & policy : book of Abstracts. - Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2013, s. 19. ISBN 978-83-61590-51-4. (Warsaw regional forum 2013)

AFG03 IRA, Vladimír - ŠVEDA, Martin - MADAJOVÁ, Michala. Suburban behavioural patterns: time-geographical approach (case study from the hinterland of Bratislava, Slovakia). In Regional Conference of the International Geographical Union : proceedings of abstracts [elektronický zdroj]. - 2013. Názov z webovej stránky. Požaduje sa internet. Dostupné na internete: (Regional Conference of the International Geographical Union)

AFG04 CEBECAUEROVÁ, Martina - MADAJOVÁ, Michala. Premeny krajiny Podmalokarpatského kultúrneho regiónu na príklade obce Doľany. In Časoprostorové změny regionálních struktur ČR a SR : soubor abstraktů. - Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2011, s. 4. ISBN 978-80-86407-29-6. (Česko-slovenský geografický akademický seminář)

AFG05 IRA, Vladimír - MADAJOVÁ, Michala - CHRENKA, Branislav. Každodenné činnosti človeka v priestore a čase (na príklade obyvateľov marginálnej obce Lom nad Rimavicou). In Časoprostorové změny regionálních struktur ČR a SR : soubor abstraktů. - Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2011, s. 7-8. ISBN 978-80-86407-29-6. (Česko-slovenský geografický akademický seminář)

AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR

AFHA01 IRA, Vladimír - MADAJOVÁ, Michala. Každodenný život človeka v marginalizovanom území z pohľadu geografie času [Everyday Life in Marginalized Area: Time-geographic Perspective]. In Geografia - skromný príspevok na poznanie kraja i človeka zaujímavého a mnohotvárneho : zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, s. 44. ISBN 898-89-456-3654-5. (Geografia - skromný príspevok na poznanie kraja i človeka zaujímavého a mnohotvárneho)

AFHA02 MADAJOVÁ, Michala - SOLÍN, Ľubomír. Priestorová variabilita povodňových poistných udalostí vo vzťahu k úrovni povodňového ohrozenia obcí malých povodí [Spatial variability of flood insurance events in relation to the level of flood hazard of municipalities located in headwater basins]. In Geografia - skromný príspevok na poznanie kraja i človeka zaujímavého a mnohotvárneho : zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, s. 33. ISBN 898-89-456-3654-5. (Geografia - skromný príspevok na poznanie kraja i človeka zaujímavého a mnohotvárneho)

AFHA03 HANUŠIN, Ján - CEBECAUEROVÁ, Martina - HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír - LACIKA, Ján - MADAJOVÁ, Michala - OŤAHEĽ, Ján - PAZÚR, Róbert - PODOLÁK, Peter - ŠEBO, Dušan - ŠVEDA, Martin. Kultúrna krajina podmalokarpatského regiónu (doterajší vývoj a alternatívy rozvoja) = Cultural landscape of the Sub Little Carpathian Region (past developments and future alternatives). In Reflexie časovo-priestorových výskumov v geografii : zborník abstraktov. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2013, s. 54. ISBN 978-80-89580-07-1.

AFHA04 MICHÁLEK, Anton - MADAJOVÁ, Michala - PODOLÁK, Peter. Dynamika regionálnych disparít na Slovensku po roku 2001 = Dynamics of regional disparities in Slovakia since 2001. In Reflexie časovo-priestorových výskumov v geografii : zborník abstraktov. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2013, s. 59. ISBN 978-80-89580-07-1. (Vega č. 2/0112/12 : Regionálne a priestorové disparity na Slovensku, ich vývoj v ostatnom desaťročí, súčasný stav a konzekvencie. Reflexie časovo-priestorových výskumov v geografii)

AFHA05 SOLÍN, Ľubomír - MADAJOVÁ, Michala - SKUBINČAN, Peter. Analýza poistenia voči povodňovému riziku na Slovensku = Analysis commercial flood risk insurance in the Slovakia. In Reflexie časovo-priestorových výskumov v geografii : zborník abstraktov. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2013, s. 45. ISBN 978-80-89580-07-1. (Vega č. 2/0091/12 : Povodňové riziko obcí Slovenska. Reflexie časovo-priestorových výskumov v geografii)

AFHA06 SOLÍN, Ľubomír - SKUBINČAN, Peter - MADAJOVÁ, Michala. Hodnotenie povodňového rizika v SR = Flood risk assessment in Slovakia. In Reflexie časovo-priestorových výskumov v geografii : zborník abstraktov. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2013, s. 66. ISBN 978-80-89580-07-1. (Vega č. 2/0091/12 : Povodňové riziko obcí Slovenska. Reflexie časovo-priestorových výskumov v geografii)

AFHA07 ŠVEDA, Martin - IRA, Vladimír - MADAJOVÁ, Michala. Využitie GPS v geografii času = Application of GPS in time geography. In Reflexie časovo-priestorových výskumov v geografii : zborník abstraktov. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2013, s. 67. ISBN 978-80-89580-07-1. (Vega č. 2/0112/12 : Regionálne a priestorové disparity na Slovensku, ich vývoj v ostatnom desaťročí, súčasný stav a konzekvencie. Reflexie časovo-priestorových výskumov v geografii)

AFHA08 ŠVEDA, Martin - MADAJOVÁ, Michala. Zber a spracovanie individuálnych priestorových dát a ich využitie v časovo-geografickom výskume = Collection and Processing of Individual Spatial Data and their Use in Time-geographical Research. In Časové a priestorové zmeny regionálnych štruktúr : zborník abstraktov/book of abstracts. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2012, s. 20. ISBN 978-80-89580-04-0. (Vega č. 2/0112/12 : Regionálne a priestorové disparity na Slovensku, ich vývoj v ostatnom desaťročí, súčasný stav a konzekvencie. Česko-slovenský geografický akademický seminár)

AFHA09 CEBECAUEROVÁ, Martina - MADAJOVÁ, Michala. Premeny krajiny Podmalokarpatského kultúrneho regiónu (1949 - 2003) = Landscape Changes of Podmalokarpatský Cultural Region (1949 - 2003). In Geographia Cassoviensis, 2012, roč. 6, č. 1, s. 100. ISSN 1337-6748. (Medzinárodné geografické kolokvium)

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

AGI01 HANUŠIN, Ján - CEBECAUEROVÁ, Martina - HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír - LACIKA, Ján - MADAJOVÁ, Michala - OŤAHEĽ, Ján - PAZÚR, Róbert - PODOLÁK, Peter - ŠVEDA, Martin. Alternatives of Development Scenarios of the Sub-little Carpathian Cultural Landscape : final report : (output 3.2.1 - Regional Landscape Development Scenarios, PP4 Institute of Geography SAS, Bratislava, Slovak Republic). Bratislava : Institute of Geography SAS, 2013. 97 s. ISBN 978-80-89580-05-7

AGI02 HANUŠIN, Ján - CEBECAUEROVÁ, Martina - HUBA, Mikuláš - IRA, Vladimír - LACIKA, Ján - MADAJOVÁ, Michala - OŤAHEĽ, Ján - PAZÚR, Róbert - PODOLÁK, Peter - ŠVEDA, Martin. Alternatívne rozvojové scenáre podmalokarpatskej kultúrnej krajiny : záverečná správa : výstup 3.2.1. - Regionálne rozvojové scenáre krajiny [Alternatives of Development Scenarios of the Sub-little Carpathian Cultural Landscape : final report : (output 3.2.1 - Regional Landscape Development Scenarios)]. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2013. 111 s. ISBN 978-80-89580-06-04

DAI Dizertačné a habilitačné práce

DAI01 MADAJOVÁ, Michala. Harmonizácia a areálová transformácia geografických dát : princípy, metódy a aplikácia na území Slovenska : dizertačná práca. Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2011

GAI Správy (do roku 2014 aj výskumné štúdie)

GAI01 FALŤAN, Vladimír - JANSKÝ, Libor - POLČÁK, Norbert - HAZLINGER, Michal - MADAJOVÁ, Michala - SLÁDEK, Ján - BURIAN, Libor. Urbanisticko-krajinárska štúdia na ochranu proti prívalovým dažďom v Malokarpatskej oblasti. Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2014. 85 s.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 ŠVEDA, Martin - DVOŘÁK, Petr - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - HUBL, Richard. Regionální typy suburbánního rozvoje: srovnání Bratislavy a Brna = Regional types of suburban development: comparison of Bratislava (Slovakia) and Brno (Czech Republic). In Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe : sborník abstraktů. - Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 60. (Středoevropská geografická konference : Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe)

GII02 PAZÚR, Róbert - ŠVEDA, Martin - MADAJOVÁ, Michala. Spatial context of suburbanisation: case of Bratislava´s hinterland. In The Global Land Project third Open Science Meeting (GLP 3rd OSM 2016) : GLP 3rd OSM 2016. - Beijing, 2016, p. 210. Dostupné na internete: (GLP Open Science Meeting)
© 2011 - 2015