slovensky
english

Mgr. Michal Hladký

interný doktorand

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Riešené granty
Na prevzatie
Ďalšie informácie
 

Vedecko-výskumné zameranie

regionálny rozvoj
regionálna geografia Slovenska
geografia inovácií
smart cities
© 2011 - 2015