slovensky
english

Mgr. Michal Hladký

interný doktorand

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Riešené granty
Na prevzatie
Ďalšie informácie
 

Riešené granty

2017-2019
Typ: VEGA
Názov: Sociálne, ekonomické a environmentálne determinanty rozvoja a transformácie regiónov: regionálnogeografický prístup.
Číslo projektu: 1/0540/16
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.
© 2011 - 2015