slovensky
english

RNDr. Tibor Blažík, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Pedagogické zameranie

bakalársky stupeň:
Úvod do politickej a regionálnej geografie
Regionálna geografia sveta - propedeutika
Regionálna geografia sveta - Európa a SNŠ
Regionálna geografia sveta - Ázia
Regionálna geografia Európy
Regionálna geografia sveta a európska integrácia
Etnické a náboženské konflikty v Európe

magisterský stupeň:
Regionálna geografia sveta - vybrané problémy 1 - Ázia
Regionálna geografia sveta - vybrané problémy 3 - SNŠ
Európska únia - perspektívy a spoločné politiky
© 2011 - 2015