slovensky
english

RNDr. Tibor Blažík, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Vybrané publikácie

Najnovšie publikácie:
  • Blažík, T., Falťan, V., Charvát, T., Mlynarčík, J., Spišiak, P. (2014). Analýza trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku na príklade okresov Dunajská Streda a Liptovský Mikuláš v kontexte transformačných procesov po roku 1989. Geografický časopis, 66, 1, 67-85.
  • Blažík, T. (2014). Geografia Číny. In: Gurňák, D. a kol. Geografia Ázie. s. 330-347, Bratislava: Univerzita Komenského.
  • © 2011 - 2015