slovensky
english

Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Pedagogické zameraniebakalársky stupeň:
Regionálna geografia sveta - makroregióny
Rurálna geografia
Geography in the World and Slovakia

magisterský stupeň:
Regionálna geografia sveta - Amerika, Afrika
Regional studies

Exkurzia z geografie Slovenska
Zahraničná exkurzia z regionálnej geografie
Terénne cvičenia
© 2011 - 2015