slovensky
english

Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Riešené granty

 • 2017-2019
  Typ: APVV
  Číslo projektu: 16-0232
  Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti

 • 2016-2018
  Typ: VEGA
  Číslo projektu: 1/0540/16
  Sociálne, ekonomické a environmentálne determinanty rozvoja a transformácie regiónov: regionálnogeografický prístup

 • 2009-2011
  Typ: VEGA
  Číslo projektu: 1/0454/09
  Názov: Regionálne disparity v kontexte regionálneho rozvoja: analýza ich vytvárania a zmierňovania.
  Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lauko Viliam, CSc.

 • 2006-2008
  Typ: VEGA
  Číslo projektu: 1/3064/06
  Názov: Regionálne disparity v kontexte regionálneho rozvoja - teoretická báza a aplikácie.
  Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.

 • 2003-2005
  Typ: VEGA
  Číslo projektu: 1/0032/03
  Názov: Geografické regióny a regionálny rozvoj v kontexte poznávania a transformácie spoločnosti.
  Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lauko Viliam, CSc.

 • 2000-2002
  Typ: VEGA
  Číslo projektu: 1/7456/20
  Názov: Regionálna diferenciácia a regionálny rozvoj: Teória a aplikácia na území Slovenska.
  Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lauko Viliam, CSc.
 • © 2011 - 2015