slovensky
english

Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Vybrané publikácie

Najnovšie publikácie:
Gurňák, D. a kol.(2021). Geografia Afriky. Bratislava. Univerzita Komenského v Bratislave, 830 strán, ISBN 978-80-223-5126-3
 • Hladký, M., Zubriczký, G. (2019). Súčasné trendy regionálneho rozvoja Slovenska. In: 22. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno (Masarykova univerzita), s. 125-129.
 • Šveda, M., Sládeková Madajová, M., Zubriczký, G. (2019). Bytová výstavba. In: Gurňák, D. (ed.). 30 rokov transformácie Slovenska. Bratislava (Univerzita Komenského v Bratislave), s. 143-168.
 • Bilková, K., Križan, F., Horňák, M., Barlík, P., Zubriczký, G. (2018). Food and non-food retail change in a post-communist country: A case study of the Gemer region in Slovakia. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 39, 39, 7-20.
 • Bilková, K., Križan, F., Barlík, P., Horňák, M., Zeman, M., Zubriczký, G. (2017). Za nákupom ďaleko: rurálne potravinové púšte na Gemeri. Geografický časopis, 69, 1, 3-20.
 • Hladký, M., Zubriczký, G. (2016). Regionálne členenie Slovenska podľa Lukniša (1985-2015) po tridsiatich rokoch. Geografia, 24, 1, 26-28.
 • Zubriczký, G. (2014). Regionálne členenie Slovenska z pohľadu jeho rozvoja. In: Lauko, V. (ed.). Regionálne dimenzie Slovenska. s. 199-215, Bratislava: Univerzita Komenského.
  Zubriczký, G., (2002): Analýza rurálneho priestoru Slovenska z hľadiska rozvojových perspektív jeho osídlenia. Regionálnogeografické štúdie 1. Mapa Slovakia, Škola, s.r.o. Bratislava, pp.71-130. ISBN 80-89080-41-3
  Zubriczký, G., (2005): Geografia vidieka 1. Univerzita Komenského, Bratislava. Geo-graphica, edícia Extern. S. 68. ISBN 80-969338-3-3
 • © 2011 - 2015