slovensky
english

prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc.

vedecký pracovník

Kontakt
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Pedagogické zameranie

magisterský stupeň:
Regionálna analýza
Teoretická geografia


doktorandský stupeň:
Doktorandské semináre z regionálnej geografie
Metódy výskumu v regionálnej geografii
© 2011 - 2015