slovensky
english

doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.

vedecký pracovník

Kontakt
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Pedagogické zameranie

bakalársky stupeň:
Programovanie a projektovanie v regionálnom rozvoji
Regionálny politika, rozvoj a plánovanie 1
Regionálny politika, rozvoj a plánovanie 2
Geografia Slovenska

magisterský stupeň:
Geografia Slovenska
Regionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie 3
Prípadové štúdie v regionálnom rozvoji
Manažment vo verejnej správe
Strategické a rozvojové programy regiónov
Regióny Slovenska - vybrané problémy

doktorandský stupeň:
Teórie regionálneho rozvoja
© 2011 - 2015