slovensky
english
 

Na tomto pracovisku sa realizuje projekt s podporou
Agentúry na podporu výskumu a vývoja

APVV-20-0302

Alternatívne potravinové siete:
od konzumnej k udržateľnej spotrebe


Riešiteľský kolektív

Ciele projektu

Výstupy

Najdený, R., Križan, F., Gurňák, D., Bilková, K. (2022):
Buy domestic? Emerging food nationalism in Slovakia
Tidsskrift voor economiche en sociale geografie, 113
náhľad 
Kunc, J., Križan, F., Novotná, M. Bilková, K. (2022):
Social Dimension of Shopping Centers Operation: Managerial Perspectives
Sustainability, 14, 2, 709.
náhľad  na stiahnutie
Križan, F., Kunc, J., Bilková, K., Novotná, M. (2022):
Transformation and Sustainable Development of Shopping Centers: Case of Czech and Slovak Cities
Sustainability, 14, 1, 62.
náhľad  na stiahnutie
Hencelová, P., Križan, F., Bilková, K. (2021):
Farmers’ markets and community gardens in Slovakia: how do town authorities approach these phenomena?
European Spatial Research and Policy, 28(2), 251-267.
náhľad  na stiahnutie
Hencelová, P., Križan, F., Bilková, K., Sládeková Madajová, M. (2021):
Does visiting a community garden enhance social relations? Evidence from an East European city
Nordsk Geografisk Tidsskrift, 75,5.
náhľad 
Hencelová, P., Križan, F., Bilková, K., Sládeková Madajová, M. (2021):
Záleží na vzdialenosti? (za nákupom na Trnavský rínek)
Geografický časopis, 73,2, 179-193.
náhľad  na stiahnutie

Projekt a médiá

© 2011 - 2015